Tom Svedberg

Conveyancing Executive

tom-individual-page

T: 0203 950 7287

Tom holds an MA in International Financial Law from King’s College London, in addition to an LLB Law degree from the University of Kent. He was also proud to serve in the Swedish Army as a Royal Guard.  Tom har tagit sin magisterexamen i internationell finansrätt på King’s College London och har även en kandidatexamen från University of Kent. Han är stolt över att ha tjänstgjort i den beridna högvakten under sin värnplikt.

Tom specialises in all aspects of residential conveyancing, having commenced his conveyancing career at a very busy firm, which placed great emphasis on clear communication with clients.

Jag är född och uppväxt I Sverige och kan därför råda er på svenska om ni vill köpa eller sälja en fastighet. Engelsk marklag har ett snårigt regelverk med invecklade koncept och därför kan det behövas en som inte bara är två språkig utan förstår ordens verkliga innebörd. Vill du känna dig trygg när du ska köpa en fastighet i England – ta kontakt, jag hjälper er gärna.

He has also spent a number of years training legal professionals to become qualified mediators. As a result of his experience, Tom always seeks to provide a highly personal and tailored service to all the clients he serves.

Tom is fluent in Swedish and can also understand Norwegian and Danish. Tom also speaks conversational Polish.

Outside of work he enjoys reading and developing his foreign language skills. Tom is also interested in martial arts and sailing.